O Agencji WITRYNA Ubezpieczenia Warszawa - promocje Ubezpieczenie samochód
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A - WARTA Uniqa GENERALI Group GENERALI Group Compensa Benefia

Dom i mieszkanie

wyślij zapytanie o składkę

Możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia on-line klikając logo Warty poniżej, wprowadzając w odpowiednim miejscu kod promocyjny: WARD00385000 uzyskasz 10% zniżki.

WARTA

Ubezpieczenie domu lub mieszkania to propozycja dla klientów, którzy budują lub już zamieszkują dom / mieszkanie i są zainteresowani dopasowaniem zakresu ochrony do swoich potrzeb.

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem mogą być objęte:
 • dom jednorodzinny
 • lokal mieszkalny
 • ruchomości domowe
 • stałe elementy lokalu
 • garaż
 • inny budynek
 • ogrodzenie

Zakres ochrony

Zakres ochrony podzielony został na dwie odrębne grupy:

 • zdarzenia losowe, obejmujące m.in. pożar, dym i sadzę, trzęsienie ziemi, huragan, powódź, napór śniegu, przepięcia, zalanie, stłuczenie szyb
 • ryzyka kradzieżowe czyli kradzież z włamaniem, rabunek i dewastacja, przez którą należy rozumieć każde celowe zniszczenie dokonane przez osoby trzecie

Ubezpieczenie to pozwala elastycznie kształtować zakres nas ochrony w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Możemy uznać, że chcemy zabezpieczyć się wyłącznie przed zdarzeniami losowymi gdyż chroni nas wystarczająco niezawodny alarm i czujny pies ale możemy również zdecydować się na rozszerzenie ochrony zabezpieczając się przed kradzieżą z włamaniem, rabunkiem i dewastacją.

Suma ubezpieczenia określana jest odrębnie na każdą z grup.

Usługi assisatnce

Do każdej polisy dołączany jest bezpłatnie pakiet usług assistance, obejmujący pomoc medyczną w przypadku nieszczęśliwego wypadku oraz interwencję specjalisty np. hydraulika w przypadku zalania, a także infolinię medyczną.

Opcje dodatkowe

Spośród opcji dodatkowych możemy wybrać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz przedmiotów osobistego użytku od rabunku - Pakiet Torebka.

Zniżki

Zawierając ubezpieczenie klient ma możliwość otrzymania szeregu atrakcyjnych zniżek m.in. za:

 1. system alarmowy z monitoringiem z załogami - 30%
 2. całodobowy dozór -30%
 3. drzwi przeciwwłamaniowe z certyfikatem - 20%
 4. bezszkodowy przebieg ubezpieczenia - do 20%
 5. kraty, rolety przeciwwłamaniowe w oknach - 10%
 6. system alarmowy - 10%
 7. zamek z certyfikatem - 5%
 8. blokady antywyważeniowe - 5%

Specjalna ochrona w trakcie budowy

Ubezpieczenie to może chronić dom lub mieszkanie również w trakcie budowy. W tym czasie wyłączona jest odpowiedzialność za ryzyka kradzieżowe chyba, że klient skorzysta z możliwości wykupienia ubezpieczenia wskazanych elementów.

Opcja ta zapewnia ochronę przed kradzieżą z włamaniem, rabunkiem i dewastacją w trakcie inwestycji:

 • drzwi z futrynami i zamkami
 • okien wraz ze szkleniem, zamknięciami i ościeżnicami
 • przyłączy mediów
 • grzejników
 • elementów systemu alarmowego, piece, kominki, klimatyzatory
 • wyposażenia łazienki

Z dniem uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakres ochrony automatycznie rozszerza się o ryzyka kradzieżowe, a klient może rozszerzyć polisę o ubezpieczenie ruchomości domowych.

wyślij zapytanie o składkę