O Agencji WITRYNA Ubezpieczenia Warszawa - promocje Ubezpieczenie samochód
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A - WARTA Uniqa GENERALI Group GENERALI Group Compensa Benefia

Ubezpieczenie AC w Warcie

wyślij zapytanie o składkę

OBLICZ SKŁADKĘ

Dobrowolne ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń oraz utraty wskutek kradzieży z możliwością rozszerzenia o ryzyka i opcje dodatkowe oferowane jest od 1 kwietnia 2008 roku w ramach trzech produktów:

 • Autocasco Komfort
 • Autocasco Standard
 • Autocasco Mini

We wszystkich trzech nowych produktach Autocasco wprowadzona została modyfikacja systemu Bonus/Malus czyli systemu zniżek/zwyżek z tytułu bezszkodowego/szkodowego przebiegu ubezpieczenia. Klasa i grupa BM zostaje przypisana do pojazdu, a nie do klienta co oznacza, że szkoda powstała na jednym z posiadanych pojazdów nie spowoduje utraty zniżek na pozostałych posiadanych pojazdach. Dodatkowo mocnym atutem jest wprowadzenie możliwości uniknięcia konsekwencji szkody dla klienta, który będzie się ubezpieczał w Warcie przez kilka lat. Powstała szkoda nie spowoduje spadku klasy BM - zniżki pozostaną na dotychczasowym poziomie. We wszystkich wariantach AC stosowane są zniżki:

 • za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia (bezwypadkową jazdę) - zdobyte również u innych ubezpieczycieli, wystarczy oświadczenie, już po 3 latach bezszkodowej jazdy AC 60% zniżki
 • nie miałeś AC, otrzymasz zniżkę jaką miałeś w OC pomniejszoną o 20%
 • za kontynuację ubezpieczenia AC w WARCIE
 • dla klientów posiadających dzieci do lat 12
 • i inne.

Autocasco Komfort

wyślij zapytanie o składkę

Autocasco Komfort (ACK) -adresowane jest do posiadaczy samochodów osobowych, ciężarowo-osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony przy ładowności do 800 kg . Ubezpieczony pojazd musi być w wieku do 10 lat w chwili obejmowania ochroną ubezpieczeniową. Obejmuje ochroną zdarzenia powstałe na terenie RP i pozostałych krajów europejskich oraz Maroka, Tunezji i Izraela. Ubezpieczenie zostało skonstruowane w oparciu o formułę "all risks". Ubezpieczenie ACK bez konieczności rozszerzania obejmuje zakresem odpowiedzialności utratę pojazdu wskutek kradzieży.

 • Suma ubezpieczenia w umowie ACK jest stała przez cały okres umowy, równa wartości pojazdu z dnia zawarcie umowy oraz nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania.
 • W umowie ubezpieczenia ACK brak jest jakichkolwiek pomniejszeń odszkodowania (czy to w formie franszyzy czy udziału własnego).
 • Ustalenie wysokości odszkodowania odbywa się na podstawie cen części montowanych w samochodach fabrycznie nowych bez pomniejszeń amortyzacyjnych oraz kosztów roboczogodziny wg średnich stawek Autoryzowanych Stacji Obsługi.
 • Umowę ACK można rozszerzyć o objęcie ochroną wyposażenia dodatkowego pojazdu oraz o opcję Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia na 3 lata (GSU 3 lata) pozwalającą na utrzymanie dla celów ubezpieczeniowych fakturowej wartości pojazdu przez okres 36 miesięcy eksploatacji od zakupu pojazdu jako fabrycznie nowego.
 • Unikatową cechą tego ubezpieczenia jest również objęcie ubezpieczeniem bagażu przewożonego w pojeździe. Bagaż ubezpieczony jest od uszkodzeń i całkowitego zniszczenia powstałych podczas wypadku, za który ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach polisy ACK.
 • Odpowiedzialność za utratę pojazdu wskutek kradzieży dotyczy także szkód powstałych na terytorium państw wyłonionych z byłego ZSRR (w części europejskiej).
 • Szeroki zakres ochrony assistance bez dodatkowych opłat (WMA wariant Złoty i WMA wariant Europa bez dodatkowej składki).

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ACK

Autocasco Standard

wyślij zapytanie o składkę

Autocasco Standard (ACS) - adresowane jest do posiadaczy wszystkich rodzajów pojazdów. Obejmuje ochroną zdarzenia powstałe na terenie RP i pozostałych krajów europejskich oraz Maroka, Tunezji i Izraela. Podobnie jak ACK ubezpieczenie ACS zostało skonstruowane w oparciu o formułę "all risks" . Ubezpieczenie ACS charakteryzuje się szerokim zakresem możliwych rozszerzeń. Umowę ACS można rozszerzyć o ryzyko utraty pojazdu wskutek kradzieży (KR) obejmujące zakresem terytorialnym także terytorium państw wyłonionych z byłego ZSRR (w części europejskiej).

 • Suma ubezpieczenia równa jest wartości pojazdu w danym momencie trwania umowy ubezpieczenia i ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania. Za dodatkową składką istnieje możliwość wykupienia odstąpienia od redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania a także opcji Gwarantowana Suma Ubezpieczenia (GSU) pozwalającą na utrzymanie dla celów ubezpieczeniowych przez cały okres obowiązywania umowy wartości pojazdu określonej w dniu zawarcia umowy.
 • W odniesieniu do właścicieli pojazdu będących osobami zwiększonego ryzyka ubezpieczeniowego (z uwagi na wiek i okres posiadania prawa jazdy) istnieje w ubezpieczeniu ACS możliwość zmniejszenia składki poprzez zastosowanie udziałów własnych w szkodzie powstałej w czasie ruchu pojazdu.
 • Ustalenie wysokości odszkodowania odbywa się w zależności od warunków przyjętych w umowie:
  • przy ubytku wartości części określonym zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia ACS na podstawie okresu eksploatacji pojazdu odszkodowanie ustala się na podstawie cen części montowanych w samochodach fabrycznie nowych pomniejszonych o zużycie amortyzacyjne określone % wg OWU ACS oraz koszt roboczogodziny wg średnich stawek z zakładów naprawczych nie będących Autoryzowanymi Stacjami Obsługi.
  • przy wykupionym zniesieniu ubytku wartości części odszkodowanie ustala się na podstawie cen części montowanych w samochodach fabrycznie nowych bez pomniejszeń amortyzacyjnych oraz kosztów roboczogodziny wg średnik stawek Autoryzowanych Stacji Obsługi.
  • przy ubytku wartości części określonym na poziomie innym niż w OWU ACS ustala się na podstawie cen części montowanych w samochodach fabrycznie nowych pomniejszonych o zużycie amortyzacyjne określone % wg wartości przyjętej w umowie ubezpieczenia oraz koszt roboczogodziny wg średnich stawek z zakładów naprawczych nie będących Autoryzowanymi Stacjami Obsługi.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ACS

Autocasco Mini

wyślij zapytanie o składkę

Autocasco Mini (ACM)- adresowane jest do osób poszukujących najtańszej oferty - posiadaczy samochodów osobowych, ciężarowo-osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony przy ładowności do 800 kg zainteresowanych ubezpieczeniem przede wszystkim od utraty pojazdu wskutek kradzieży bądź całkowitego zniszczenia. Obejmuje ochroną wyłącznie zdarzenia powstałe na terenie RP.

 • Ubezpieczenie swym zakresem obejmuje utratę pojazdu wskutek kradzieży, szkody całkowite a także szkody częściowe, ale tylko te spowodowane zdarzeniami losowymi - powodzi, zatopienia, huraganu lub działania innych sił przyrody, pożaru lub wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego działającego z zewnątrz pojazdu, lub którego działanie wywołane zostało przez impuls zewnętrzny.
 • Suma ubezpieczenia równa jest wartości pojazdu w danym momencie trwania umowy ubezpieczenia i ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania.
 • W odniesieniu do właścicieli pojazdu będących osobami zwiększonego ryzyka ubezpieczeniowego (z uwagi na wiek i okres posiadania prawa jazdy) istnieje w ubezpieczeniu ACM możliwość zmniejszenia składki poprzez zastosowanie udziałów własnych w szkodzie powstałej w czasie ruchu pojazdu.
 • Ustalenie wysokości odszkodowania odbywa się w na podstawie cen części montowanych w samochodach fabrycznie nowych pomniejszonych o zużycie amortyzacyjne określone % wg OWU ACM oraz koszt roboczogodziny wg średnich stawek z zakładów naprawczych nie będących Autoryzowanymi Stacjami Obsługi. W umowie standardowo stosuje się 15% udział własny ubezpieczonego w szkodzie - istnieje jednak możliwość jego wykupienia.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ACM

We wszystkich trzech nowych produktach Autocasco wprowadzona zostaje modyfikacja systemu Bonus/Malus czyli systemu zniżek/zwyżek z tytułu bezszkodowego/szkodowego przebiegu ubezpieczenia. Klasa i grupa BM zostaje przypisana do pojazdu, a nie do klienta co oznacza, że szkoda powstała na jednym z posiadanych pojazdów nie spowoduje utraty zniżek na pozostałych posiadanych pojazdach. Dodatkowo mocnym atutem jest wprowadzenie możliwości uniknięcia konsekwencji szkody dla klienta, który będzie się ubezpieczał w Warcie przez kilka lat. Powstała szkoda nie spowoduje spadku klasy BM - zniżki pozostaną na dotychczasowym poziomie. We wszystkich wariantach AC stosowane są zniżki:

 • za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia (bezwypadkową jazdę) - zdobyte również u innych ubezpieczycieli, wystarczy oświadczenie, już po dwóch latach bezszkodowej jazdy AC 60% zniżki
 • Dla osób beszkodowych nie posiadających umów AC w ostatnich 2 latach zniżka w AC równa jest zniżce OC pomniejszonej o 20%.
 • za kontynuację ubezpieczenia AC w WARCIE,
 • dla klientów posiadających dzieci do lat 12
 • i inne.

wyślij zapytanie o składkę

OBLICZ SKLADKĘ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dla podmiotów posiadających/użytkujących minimum 5 pojazdów oferowany jest dedykowany produkt - Ubezpieczenie AUTOCASCO I KRADZIEŻY DLA FLOT SAMOCHODOWYCH


Poprzednia strona: Ubezpieczenia komunikacyjne