O Agencji WITRYNA Ubezpieczenia Warszawa - promocje Ubezpieczenie samochód
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A - WARTA Uniqa GENERALI Group GENERALI Group Compensa Benefia

Odpowiedzialnosć Cywilna w Życiu Prywatnym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym przeznaczone jest dla wszystkich osób fizycznych.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osoby fizycznej, jeżeli w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia, jest ona zobowiązana, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody.

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, albo uszkodzeniu lub zniszczenia mienia m.in.:

  • powstałe w następstwie awarii instalacji wodociągowej,
  • wyrządzone w związku z używaniem rowerów, łodzi wiosłowych, kajaków, rowerów wodnych, desek surfingowych, pontonów, skuterów wodnych oraz amatorskim uprawianiem narciarstwa itp.,
  • spowodowane przez zwierzęta domowe (w tym egzotyczne).

Dodatkowo, można ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego i jego najbliższej rodziny za szkody:

  • wyrządzone poza granicami Polski, w tym także na terytorium USA i Kanady,
  • w mieniu (zarówno nieruchomym i ruchomym) wynajmowanym przez ubezpieczonego np. w wynajętym mieszkaniu, garażu itp.,
  • związane z posiadaniem i używaniem broni palnej.


PLIKI do POBRANIA


PORADY