O Agencji WITRYNA Ubezpieczenia Warszawa - promocje Ubezpieczenie samochód
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A - WARTA Uniqa GENERALI Group GENERALI Group Compensa Benefia

OC Zawodowe

 

Oferujemy obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytulu wykonywania zawodu:

 • pośrednika nieruchomości
 • zarządcy nieruchomości
 • doradcy podatkowego
 • rzeczoznawcy
 • adwokata
 • detektywa
 • notariusza
 • radcy prawnego
 • agenta ubezpieczeniowego
 • podmiotu uprawnionego do prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • rzecznika patentowego
 • architekta
 • inżyniera budownictwa
 • podmiotu uprawnionego do sporządzania sprawozdań finansowych
 • brokera ubezpieczeniowego
 • komornika
 • i inne
Poprzednia strona: Firma
Następna strona: Gwarancje Ubezpieczeniowe