O Agencji WITRYNA Ubezpieczenia Warszawa - promocje Ubezpieczenie samochód
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A - WARTA Uniqa GENERALI Group GENERALI Group Compensa Benefia

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej, zawiązanej aktem notarialnym w dniu 22 września 1999 r.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 11036.

Kapitał akcyjny spółki wynosi 61 500 000 PLN i jest w pełni opłacony. Jedynym akcjonariuszem jest austriacka grupa ubezpieczeniowo-bankowa Vienna Insurance Group, posiadająca ponad 180 letnią tradycję i doświadczenie. Vienna Insurance Group jest jedną z największych grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowo – Wschodniej, obecnie w jej skład wchodzi 50 firm ubezpieczeniowych działających w 23 krajach Europy.

Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1999 roku na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej bezpośredniej  i reasekuracyjnej, w zakresie Działu II – „Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe”. Oferta Towarzystwa obejmuje szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych.

Produkty ubezpieczeniowe adresowane są zarówno do Klientów indywidualnych, jak i do Klientów instytucjonalnych. Oferta jest zróżnicowana i dostosowana do specyfiki potrzeb i preferencji poszczególnych Klientów.

Do końca roku 2009 z oferty Towarzystwa skorzystało ponad 250 tysięcy stałych klientów. W ciągu dziesięcioletniego okresu działania Spółka osiągnęła znaczącą pozycję na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych.

W rankingu „Miesięcznika Ubezpieczeniowego” na najlepsze ubezpieczeniowe towarzystwo majątkowe pod względem efektywności w 2003 roku, Spółka zajęła doskonałą drugą lokatę.

Dynamiczny rozwój Spółki został doceniony wyróżnieniem przyznanym przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej za skuteczność w działaniu na polskim rynku ubezpieczeń w roku 2003.

W roku 2004 Towarzystwo  zostało laureatem nagrody Polskiego Klubu Biznesu,  otrzymując prestiżowy tytuł  „FIRMA ROKU 2004” za dynamiczne wejście na rynek, wysoki poziom efektywności i przyjazne nastawienie do klientów”.

W roku 2005 BENEFIA otrzymała kolejną prestiżową nagrodę. Tygodnik menadżerów i informatyków ,,COMPUTERWORLD” nagrodził działanie firmy w zakresie zastosowania  informatyki w działalności ubezpieczeniowej, a zwłaszcza stworzenie i sprawne funkcjonowanie Centralnego Systemu Obsługi Ubezpieczeń, przyznając Towarzystwu tytuł ,,Lider Informatyki 2005” w kategorii „Finanse i Bankowość”.

W 2007 roku dziennik „Rzeczpospolita” przyznała BENEFII nagrodę - II miejsce w kategorii Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych - „Najlepsza Instytucja Finansowa Rzeczpospolitej w 2007 r.

Najnowszym osiągnięciem BENEFII jest przyznany w 2009 roku przez Kapitułę Polskiego Klubu Biznesu „Certyfikat Rzetelności i Wiarygodności” z ważnością do dnia 30 grudnia 2011 roku. Certyfikat ten świadczy, iż BENEFIA jest oceniana na rynku jako solidny i rzetelny partner dla naszych Klientów.
Poprzednia strona: Ubezpieczenia komunikacyjne